Kan man få hjelp til å slette inkassogjelden?

Hvis du sliter med inkasso, er det mange løsninger tilgjengelig. Du har for eksempel muligheten til å henvende deg til eksperter på dette feltet, juridisk rådgivning eller til og med gjeldsforvaltning. Som et resultat vil det være lettere for deg å ta kontroll over livet ditt. Du kan gjøre mange ting selv, og noen ting kan kreve hjelp fra en advokat, finansrådgiver eller en finansinstitusjon for å bli gjort. Hvilke muligheter har du?

Ettergivelse av inkassogjeld

Å leve en gjennomsnittlig livsstil koster i dag mye penger, og det er et stigma knyttet til å ha begrenset økonomi. Mange opplever i dag sosialt press om å kjøpe ting de ikke har råd til. Det er større forventninger i samfunnet i dag enn tidligere. Dette er fordi, til tross for at du allerede er anstrengt økonomisk, føler du fortsatt at du trenger mer for å holde tritt med andre mennesker. Denne typen oppførsel kan virke lovende på utsiden, men vil ikke være like tilfredsstillende på innsiden. Forbruksgjelden har vært jevnt stigende i Norge og det merker landets husholdninger. Dette kan sees i en rekke forhold som høy gjeldsgrad, lavt nivå av løpende uttak i forhold til disponibel inntekt og ukritisk tilgang til kreditt som ikke lenger brukes til investeringer mot husholdningsinntekt – i stedet brukes den til å kjøpe ting som faller raskt i verdi
Det er faktisk mulig å få ettergitt noe av eller hele gjelden din. Hvis du er i alvorlige økonomiske problemer og ønsker å skrive et brev eller ringe kreditoren, kan du kanskje få avskrevet noe gjeld.
Når samleren ettergir noe av gjelden din, kan dette hjelpe med å prøve å refinansiere. Refinansiering av inkasso er den mest effektive måten for folk å ta vare på gjelden sin.

Prøv refinansiering

Refinansiering betyr at du får et nytt lån for å betale ned på et eksisterende lån, for eksempel et boliglån. Dessverre vil ikke tradisjonelle banker hjelpe deg med gjeld eller betalinger i like stor grad dersom du allerede har fått inkasso, men ved å søke hjelp fra en bank eller rådgivende tjeneste vil sannsynligheten øke.
Når det gjelder inkassoselskaper har de godt med handlingsrom og det viktigste for dem er å vise at de har avsluttet saker.

Hva innebærer utleggsforretning og begjæring om tvangssalg?

Går en sak for lenge uten å bli betalt, kan du risikere at namsmannen vil søke om beslagleggelse for å få utbetalt det skyldige kravet. I en utleggsforretning besluttes det hvordan det du skylder skal kreves inn.
Utleggstrekk betyr hvis du tar ut penger fra lønn eller trygdegodtgjørelse, vil arbeidsgiver eller NAV ta en viss del av uttaket før du setter resten inn på kontoen din.
Utleggspant innebærer at for å dekke gjelden fullt ut, kan kreditor ta panterett i en verdifull eiendel. Dette kan omfatte eiendom som hjemmet, hytten eller bankkontoen din.
Den ytterste konsekvensen av en utleggsbegjæring er at kreditor kan kreve tvangssalg av eiendommen som er pantsatt. Men hvis det går så langt, må du håndtere det raskt – det er kanskje ikke for sent ennå!