Refinansiering av boliglån

Har du behov for å øke boliglånet ditt i banken, slik at du kan foreta investeringer som oppussing? Eller ønsker du kanskje å oppnå lavere rente, eller å slå sammen dyre smålån? Da er refinansiering av boliglån aktuelt for deg.

Her skal vi se nærmere på hva det vil si å refinansiere boliglån. Finn ut hvilke fordeler dette kan gi deg, og når du kan dra nytte av det!

Hva betyr det å refinansiere boliglån?

Det å refinansiere boliglån betyr helt enkelt at du øker eller flytter lånet ditt til en annen bank. Rent praktisk kan refinansiering av boliglån gjøres på én av følgende tre måter:

• Sammenslåing av lån
• Øke eksisterende boliglån
• Få lavere rente grunnet lavere belåningsgrad

Dersom du har dyre forbrukslån eller lignende du ønsker å kvitte deg med, kan refinansiering av boliglån være en god løsning. Du slår da sammen flere lån som totalt ikke utgjør mer enn 85 % av boligens verdi. Du får da kun én nedbetalingsplan og rente å forholde deg til.

Refinansiering av boliglån kan også handle om at låntaker øker lånet sitt i banken. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du skal pusse opp boligen eller har andre viktige investeringer. Dette er mulig siden boligen som regel øker i verdi etter hvert.

Dersom boligen din har steget i verdi eller er nedbetalt i stor nok grad, vil dette også kunne gi deg lavere rente. Dette fordi belåningsgraden din er redusert. Det kan spare deg for noen tusenlapper i året!

Flytte boliglånet til en annen bank

Å refinansiere boliglån kan også handle om at lånet overføres til en annen bank. Dette er spesielt praktisk om du har andre kontoer i banken du bytter til. Mange synes det er greit å ha alt på ett sted.

Mange ønsker også å flytte boliglånet sitt fordi en annen bank kan tilby lavere boliglånsrente. Enklere økonomisk administrasjon, lavere rente og mulighet for å bake øvrig gjeld inn i lånet er de viktigste årsakene til at noen flytter boliglånet.

 

Er refinansiering av boliglån aktuelt for deg?

Før du bestemmer deg for hvorvidt du ønsker å refinansiere boliglån eller ikke, bør du tenke over hvor mye gjeld du har. Finn også ut hvor mye du ønsker å øke lånet ditt. Banken er nødt til å forsikre seg om at du kan betjene lånet, uten at dette går utover normal levestandard.

Det er også aktuelt å refinansiere boliglån dersom du mener at lånekostnadene du har i dag er for høye sammenlignet med markedet for øvrig. Du kan da enten forhandle deg fram til en bedre rente i eksisterende bank, eller flytte det til en bank med bedre betingelser.

Her er noen av de mest vanlige grunnene til at nordmenn ønsker å refinansiere boliglån:

• Hjelpe barna å komme seg ut på boligmarkedet
• Oppussing, båtkjøp eller utbygging av bolig
• Oppnå økt likviditet for andre formål
• Bedre lånebetingelser

 

Hvordan refinansiere boliglån?

For at refinansiering av boliglån skal kunne gjennomføres, må du først og fremst få en ny verdivurdering av boligen. Deretter kan egenkapital beregnes ved å sammenligne med hvor mye som er betalt ned på lånet.

Til slutt kan du beregne hvor stort boliglån du kan ha totalt. Er summen høyere enn dagens sum, er dette summen du kan låne.

Spørsmål om refinansiering?

Refinansiering av boliglån er en god idé om du vil oppnå lavere renter, slå sammen dyre lån eller om du ønsker penger til andre viktige formål.

Kontakt oss i dag dersom du lurer på noe relatert til refinansiering av boliglån!

Det å refinansiere betyr i hovedsak at man erstatter ett eller flere eksisterende lån og gjeld med et helt nytt lån. Dette skjer gjerne ofte via en annen bank. Grunnen til dette er at det ofte kan gi mye bedre vilkår og betingelser. Lånet blir da billigere å nedbetale enn tidligere.

Det finnes flere muligheter og man kan refinansiere ulike typer lån og gjeld.
Man kan refinansiere boliglån eller forbrukslån. Det er også mulig å refinansiere forbruksgjeld ved hjelp av ditt eksisterende boliglån.
Kontakt oss for å se på dine muligheter.