LÅNEFORMIDLERE - Søk lån hos flere banker i samme søknad

Hvis du ønsker å skulle ta opp et forbrukslån eller å refinansiere din eksisterende gjeld så kan en 
låneformidler være en god løsning for deg. Låneformidlere tilbyr å søke hos mange tilbydere samtidig slik at du får flere tilbud fra de ulike lånetilbyderene. 
Da kan man gå igjennom alle tilbudene, sammenligne og finne det beste lånet som passer deg og din økonomi. 
Låneformidlere har også god kunnskap og kjenner godt til bankenes sine krav til de ulike lånene. 
De er også veldig behjelpelige og kan hjelpe deg inn i selve forhandlingsprosessen med de ulike bankene.
Dette er en god løsning for deg som har lite kjennskap til de ulike lånene fra før. 
Her vil du kunne velge beste rente på boliglånet eller andre refinansieringslån.

TILBYDER

INFO / VILKÅR

SØK / RENTE

Annonselenke

Eff. rente 11,55%. 120.000 o/5år.
Kostnad: 36.215. Totalt: 156.215

Annonselenke

Eff. rente 15,52%. 75.000 o/5år.
Kostnad: 30.509 Totalt: 105.509

Annonselenke

Eff. rente 13,7%. 100.000 o/5år. 
Kostnad: 35.858 Totalt: 135.858

Annonselenke

Eff. rente 13,84%. 240.000 o/10år. Kostnad: 189.840. Totalt: 429.840

Annonselenke

Eff. rente 9,92%. 65.000 o/5år. Kostnad: 16.903. Totalt: 81.902

Annonselenke

Eff. rente 12,71%. 150.000 o/5år.
Kostnad: 49.237 Totalt: 199.237

Samarbeidpartnere blir tett oppfulgt av Finanstilsynet som er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringa og Finansdepartementet. Finanstilsynet deltar også i et omfattande internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-avtalen blir finansmarknadsregelverket til EU gjennomført i norsk rett. Besøk Finanstilsynet sine nettsider HER